O STRONIE | INFORMACJA | MAPA STRONY | KSIĘGA GOŚCI | FORUM | LINKI | KONTAKT | SUBSKRYPCJA
      

  
 Co nowego
 Galeria
 Literatura
 Artykuły
 Recenzje
 Biogramy
 Wywiady
 Bibliografia
 Redakcja

Poleć naszą stronę |

Wars i Sawa

lub War(sz) i Sawa, imiona bohaterów legendy o założeniu Warszawy; według jednej z wersji, mieli być parą starców, żyjącą w pobliżu Wisły, od których miasto wzięło swą nazwę, według innej - miała to być para bliźniąt trzymanych rzekomo do chrztu przez króla Kazimierza II Sprawiedliwego. Inna jeszcze wersja mówiła o tym, że Wars miał być rybakiem, a Sawa - syreną. Z legendą związana jest dzwonnica kościoła Panny Marii na Nowym Świecie, z 1411 r., uchodząca za dom Warsza i Sawy, oraz pomnik Syreny przy ul. Bugaj, wg projektu Ludwika Nitschowa. Pierwsze poetyckie echa legendy wiążą się z osobą Kajetana Jaksy Marcinkowskiego, który w poemacie "Gdzie Warszawy stoi..." (1821) opisał jedną z wersji legendy: "Z przedwiecznych podań ludu powieść nam opiewa, | Że żyli w niej stuletni starce: Warsz i Ewa... | Gdy miasto osiadało ich przybytku blisko, | Z dwojga imion staruszków wzięto wnet nazwisko. | Taki miała początek ta stolica nasza, | Jeżeli tylko powieść prawdę nam ogłasza". We współczesnej poezji do legendy naw. m.in. Arianna Nagórska w wierszu "Sabat wariatów swojskich" ("...wschodząca farsa z marsa | pociecha lecha czecha | rusa sawy warsa", Twórczość 4/1995).

BIBLIOGRAFIA Juliusz Wiktor Gomulicki, Cztery wieki poezji o Warszawie. Antologia, Warszawa 1974; Marian Jurkowski, Skąd się wzięła nazwa Warszawy? [w:] Mówią wieki, 1966 nr 1 (97); Klechdy domowe. Podania i legendy polskie, Warszawa 1989; Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003; Jan Kwilecki, Podwójna natura syreny [w:] Focus, nr 1(76), styczeń 2002

LINKI:Copyright © 2005 by Mitencyklopedia - All rights reserved.